Рейтинг қалай құрылған

Авиакомпанияның жалпы бағасы (индексі) авиакомпанияныңжұмысының жекелеген көрсеткіштерін (индикаторларын) бағалаудан тұрады. Бағалау индикаторлары жолаушыларды авиакомпанияны таңдау кезінде қызықтыратын сұрақтардың көпшілігін қозғайды. Индикаторлар жиынының серпінді болатыны және шегінде сұраныстың оқшау өлшемдеріне сәйкес болуға тиіс екені анық.

Әр авиакомпания үшін қорытындылық ұпай арнайы формула бойынша шығарылады. Рейтингті санау механизмі ол олардың негізінде есептеп шығарылған дауыстардың жалпы саны мен бағалар деңгейін ескереді.

Рейтингті жасау формуласы

Rating= (V/(V+M)) х R + (M/(V+M)) х C

R – рейтингтің қорытындылық көрсеткіші (индексі)
V – авиакомпания үшін өлшем бойынша дауыстардың саны
M – дауыстардың шегі
R – авиакомпания үшін өлшем бойынша барлық дауыстардың арифметикалық орташа мәні
С – барлық авиакомпаниялардың рейтингінің орташа мәні